Ismerkedj meg a tájolóval

A tájoló

A tájoló az iránytű továbbfejlesztett változata forgatható szelencével. A világtájak megállapítása mellett a tájoló segítségével iránymérést is végezhetünk, azaz a követendő irányt az északi irányhoz viszonyítva állítjuk be. A két irány közötti szöget nevezzük irányszögnek (azimut).

A térkép tájolása

A terep és a térkép összehasonlításának, az álláspont meghatározásának alapja a térkép tájolása. Amikor a térkép északi iránya egybeesik a Föld északi irányával, akkor a térkép a valóságnak megfelelően áll – azaz tájolva van. A térkép tájolása elvégezhető a környező tereptárgyak segítségével is, de pontosabban járunk el, ha ehhez a művelethez segédeszközt – iránytűt vagy tájolót – használunk: a térképet addig forgatjuk vízszintes helyzetben, amíg északi iránya meg nem egyezik a mellé – vagy éppen ráhelyezett iránytű vagy tájoló mágnestűjének északi felével.

Tájoló használata

1. Helyezd térképedre a tájolót irányélével (hosszanti oldalával) a kiindulási és a megcélzott pont összekötő vonalára úgy, hogy a tájolón lévő nyíl a kívánt haladás irányába mutasson.
2. Forgasd a szelencét addig, amíg annak északdéli irányvonalai a térkép É-D hálózati vonalait nem fedik úgy, hogy a tájoló szelencéjének É-i fele a térkép É jelének irányába mutasson.
3. A tájolót vízszintesen a kezedben tartva fordulj el testeddel úgy, hogy a mágnestű északi (általában piros) vége a szelence É jelére mutasson. Ekkor a tájolón lévő nyíl (irányvonalak) a követendő irányt mutatja. Ehhez az utolsó mozzanathoz a térkép már nem szükséges.